GİNE-BİSSAU / TITE

Kuyu Kodu  GWSK001
Ülke Adı  Gine-Bissau
Su Kuyusu Türü  Artezyen Otomatik (Güneş Enerjili) Su Kuyusu
Bütçe

 29.000.-$ karşılığı (113.000.- ₺)

Kuyu bütçeleri güncel kur bilgisine göre revize edilmiştir.

İl/İlçe Adı  BISSAU
Kasaba/Köy Adı  TITE
İstifade Edecek Kişi Sayısı  3.500
İhtiyaç Nedeni
  • Anılan bölgede yeraltı şebeke sisteminin yetersi olması,
  • Diğer su kaynaklarına yol mesafesinin fazla olması,
  • Bölgenin su teminin yalnızca kuyular marifetiyle elde edilmesi,
Tahmini Derinlik  75-125 metre
Açılış Süresi

 45 gün

(Kuyu için belirlenen bütçenin tamamlanıp ilgili yere havalesi sonrası kuyunun açılış süresi kastedilmektedir. Ülkede problemler (doğal afet, savaş, iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar vb.) sebebiyle açılış süresinde değişiklikler olabilir.)

Açıklama
  • Ülkede sadece resmi binaların ihtiyaçlarını gidermek için yapılmış 7 adet büyük çapta su kuyusu vardır.
  • Ülke genelinde ilkel yolla açılan kuyular insanların kolera ve sıtma hastası olmasına sebebiyet verebilmektedir.
  • Açılan bu kuyuların kurak dönemde kuruma ihtimali yüksektir.
  • Açılan bölgedeki kuyudan civar bölgelerde oturan insanlar da istifade edecektir.
  • Kuyunun 5 tonluk bir deposu olacaktır.
  • Hayvanlar için özel bölmeye sahip olacaktır.

Bağış Yap (Bütçesinin tamamı karşılanmayan kuyular için ülke bazlı bağış alınmaktadır)