SOMALİLAND / AWDAL / JIRJIR

Kuyu Kodu  SOLNDSK001
Ülke Adı  SOMALİLAND
Su Kuyusu Türü  Artezyen (Güneş Enerjili) Sondaj Kuyu
Bütçe

 102.000.-$ karşılığı (393.000.- ₺)

Kuyu bütçeleri güncel kur bilgisine göre revize edilmiştir.

İl/İlçe Adı  AWDAL
Kasaba/Köy Adı  JIRJIR
İstifade Edecek Kişi Sayısı  6.000
İhtiyaç Nedeni
  • Anılan bölgede yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının çok kısıtlı olması,
  • Az yağmur alan bir bölge olması,
  • Suya ulaşmada altyapı eksikliklerin olması,
  • Diğer su kaynaklarına yol mesafesinin fazla olması,
Tahmini Derinlik  150-200 metre
Açılış Süresi

 160 gün

(Kuyu için belirlenen bütçenin tamamlanıp ilgili yere havalesi sonrası kuyunun açılış süresi kastedilmektedir. Ülkede problemler (doğal afet, savaş, iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar vb.) sebebiyle açılış süresinde değişiklikler olabilir.)

Açıklama
  • Bölgenin kurak, arazi yapısı,malzeme imkanlarının kısıtlı ve ulaşım imkanlarının zor olması kuyunun açılış süresini ve fiyatını etkilemektedir.
  • Su kuyusu ihtiyaç halindeki insanların hizmetine ve yapılacak müştemilat ile hayvanların da istifadesine de sunulacaktır

Bağış Yap (Bütçesinin tamamı karşılanmayan kuyular için ülke bazlı bağış alınmaktadır)