ÇAD / CHARİ BAGUİGURMİ / GAMBAROU

Kuyu Kodu ÇADSK001
Ülke Adı ÇAD
Su Kuyusu Türü Artezyen (Güneş Enerjili) Sondaj Kuyu
Bütçe

18.000 € karşılığı (74.000 ₺)

İl/İlçe Adı CHARİ BAGUİGURMİ
Kasaba/Köy Adı GAMBAROU
İstifade Edecek Kişi Sayısı 2.000
İhtiyaç Nedeni
  • Yağmur mevsiminde yağış miktarının beklenenden çok daha az kalması
  • Suya ulaşmada altyapı eksikliklerinin olması
  • Diğer su kaynaklarına yol mesafesinin fazla olması
  • Susuzluğa bağlı hastalıkların yaygınlaşması ve ölümlerle sonuçlanması
  • Temiz ve içilebilir suya ulaşımın kısıtlı olması
Tahmini Derinlik 60-100 metre
Açılış Süresi

90 gün*

Açıklama
  • Çad’da yıllık kişi başına düşen su miktarı dünya ortalamasının çok altındadır.
  • Su kıtlığı, yetersiz beslenme, hastalıkların yaygınlaşması ve özellikle kırsal bölgelerde insan ve hayvan ölümlerinin başlıca sebeplerindendir.
  • Temiz ve içilebilir suya erişimin kısıtlı olması sebebiyle kirli suların kullanılması ölümcül bir ince bağırsak hastalığı olarak nitelendirilebilecek kolera hastalığını ortaya çıkarmaktadır.
  • Bölgede planlanan su kuyusu elektrik enerjisini jeneratörden alacak, çıkan su pompa sistemi neticesinde deposunda depolanarak insanların rahat kullanımına sunulacaktır.

*(Kuyu için belirlenen bütçenin tamamlanıp ilgili yere havalesi sonrası kuyunun açılış süresi kastedilmektedir. Ülkede problemler (doğal afet, savaş, iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar vb.) sebebiyle açılış süresinde değişiklikler olabilir.)

Bağış Yap (Bütçesinin tamamı karşılanmayan kuyular için ülke bazlı bağış alınmaktadır)

<

Bağış Yap (Bütçesinin tamamı karşılanmayan kuyular için ülke bazlı bağış alınmak